• Slider 5

    The right solution for each requirement!

  • Slider 6

    A vacuum cleaner is only as good as its nozzle!

  • Slider 7

    Technical brushes – versatile, individual, perfect fit!

Zawsze na czasie

W centrum rozwojowym w Wessel Werk nasi inżynierowie i technicy wdrażają nowe procesy, technologie oraz analizy w procesy rozwoju produktu. Wewnętrzna oraz interdyscyplinarna wymiana doświadczeń na wszystkich poziomach rozwoju zapewnia ciągły przepływ informacji, gwarantujący optymalną synchronizację wszystkich komponentów

DYNAMOMETR

Na dynamometrze gromadzone są nie tylko dane techniczne na temat powietrza, jak np. wartość podciśnienia czy objętościowe natężenie przepływu, lecz również wszystkie istotne dane mechaniczne. Przyrząd ten dostarcza najistotniejszych wskaźników roboczych obrazujących wydajność pracy dysz na różnych powierzchniach podłogowych.

SYSTEM MOLDFLOW

Towarzyszące procesowi rozwoju analizy prowadzone w oparciu o system Moldflow gwarantują uzyskiwanie przez narzędzia optymalnych rezultatów jeszcze przed ich skonstruowaniem. Proces wtryskiwania tworzywa sztucznego jest symulowany w sposób realistyczny, dzięki czemu już na tak wczesnym etapie możliwe jest stwierdzenie obecności słabych punktów. To z kolei pozwala na zapobieganie konieczności dokonywania późniejszych kosztownych i czasochłonnych korekt.

PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (CAD)

Proces rozwoju wspierany jest skutecznie przez profesjonalne, doskonałe narzędzia informatyczne stosowane w najnowocześniejszym sprzęcie komputerowym.

OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW (CFD)

Analizy przepływu dokonywane we wspomaganych komputerowo symulacjach na modelach 3D CAD wspierają oceny pomiarów empirycznych, zapewniając optymalną konstrukcję geometrii dyszy.

LABORATORIUM PROCESÓW SSANIA

Laboratorium procesów ssania spełnia wymagania sprzętowe obowiązujące niezależne zakłady badawcze. Tutaj, zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi praktykami i normami dokonuje się oceny sprawności i wartości użytkowych, takich jak zbieranie kurzu czy opór podczas ruchu.

LABORATORIUM HAŁASU

Dane analizowane w laboratorium hałasu pozwalają na wnikliwą analizę głośności układu ssącego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii akustycznej istnieje możliwość dokonywania analiz określonych hałasów po to, by uzyskać konstrukcję akustyczną unikalną dla danego produktu.

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com